Radontyöt

Radonkaasu on sisäilman hajuton ja näkymätön terveydelle vaarallinen haitta. Toteutamme asuintalojen radonkorjaustyöt, suunnittelun ja rakennuttamistehtävät vankalla ammattitaidolla. Osastomme asiantuntija on saanut STUK:n kurssituksen radonkorjauksiin.

Radonmittaus on ainoa tapa, jolla voi selvittää radonpitoisuuden. Lyhytaikaset mittaukset tehdään parhaiten kylmän kauden aikana 1.9. – 30.4., parhaiten silloin kun maan kuori on vielä jäätyneenä rakennuksen ulkopuolella. 15.12.2018 voimaan tulleen säteilylainsäädännön myötä radonpitoisuuden viitearvo on asunnoissa, työpaikoilla ja muissa oleskelutiloissa 300 Bq/m3, kun aikaisempi arvo on ollut 400 Bq/m3.

Teemme asuinrakennuksissa radonpitoisuuksien mittausta ns. pikamittauksella, 48 + 24 tunnin jaksot, jolloin mitataan sen hetkisen pitoisuuden keskiarvo, jolla saadaan suuntaa antava tieto pitoisuuksien määrästä. Pikamittaus on myös nopea tapa selvittää, onko esim. laatan tai kellarikerroksen päällä tehtävän remontin yhteydessä syytä erikseen panostaa samalla radonkaasun torjuntaan. Virallisia mittauksia teemme STUK:n mittauspurkkeja käyttäen 2 kk:n ajalla. Lisätietoja STUK.

Teemme kokonaisvaltaisesti radonkorjaukset, olivatpa ne sitten tiivistyksiä, korvausilmareittien tekoa, radonkaivojen tai radon imupisteiden rakentamista. Radonimupisteitä voidaan rakentaan sisältä, ulkoa tai maan alta. Maan alla voidaan joissakin tapauksissa käyttää kiinteistön salaojaputkia, jos putkisto on "kuiva". Salaojaputkiston toimivuuden ylläpito on tärkeä osa myös kiinteistön kuivanapidossa. Palveluumme sisältyy suunnittelu ja myös oheistöiden teko, kuten koteloinnit, maalaamiset, putki- ja sähkötyöt.

Asennustapoja ja -paikkoja on lukuisia, joista ammattitaitoinen suunnittelijamme pystyy valitsemaan sopivimman. Vain yhtä "parasta" asennustapaa tai laitetta ei ole! Vaihtoehtoja radonkaasun koneelliseen siirtämiseen on, esim. imu- tai puhallinlaite. Laite voidaan asentaan ulkokatolle, katon alle tai maan alle, jne. Poistokaasu vaatii suojaetäisyyden, ei esim. tuuletusikkunan tai tuloilman lähelle. Laitteen sähköistys otetaan taloyhtiöissä ensisijaisesti 24 h sähkön kautta, erillissopimuksella asunnon mittarista esim. takamittarin kautta. Omakotitalossa sähkö voidaan ottaa lähimmän sähköpisteen kautta. Vaihtoehtoja on useita.

Ensiapua on jo se, että tuuletusta parannetaan säätöventiileillä ja lattiarakoja sekä putkiläpiä tilkitään. Sitten esim. pikamittauksella pitoisuudet, jonka jälkeen päätös "varsinaisesta" radonkaasun pitoisuuden alentamiskorjauksesta.

 • Onko tarkoituksenne myydä tai ostaa asunto?
  Mittauksella saat tiedon radon­pitoisuudesta.
 • Onko edellisestä mittauksesta yli 10 vuotta?
  Maaperässä ja olosuhteissa on voinut tulla muutoksia.
 • Onko tarkoituksenne remontoida välittömästi maan päällä olevia tiloja?
  Remontointi voi muuttaa kaasun reittejä.
 • Onko laitteet rikki?
  Teemme radonjärjestelmän korjauksia ja uusimisia.
 • Jos ei mittauksia ole koskaan tehty – on aika tehdä ne nyt!