'

Radontyöt

Radonkaasu on sisäilman hajuton ja näkymätön terveydelle vaarallinen haitta. Toteutamme asuintalojen radonkorjaustyöt, suunnittelun ja rakennuttamistehtävät vankalla ammattitaidolla. Osastomme asiantuntija on saanut STUK:n kurssituksen radonkorjauksiin.

Radonmitta on ainoa tapa, jolla voi radonpitoisuuden. Lyhytaikaset mittaukset tehdään parhaiten kylmän kauden aikana 1.9. – 31.5, kun maan kuori on vielä jäätyneenä rakennuksen ulkona. 15.12.2018 voimaan tulleen säteilylainsäädännön myötä radonpito viitearvo on työssä, asunnoissa, paikoilla ja muissa oleskelutiloissa 300 Bq/m3, kun aikaisempi arvo on ollut 400 Bq/m3. Uudisrakennuksissa arvo 200 Bq/m3. 

Teemme asuinrakennuksissa radonpitoisuuksien mittausta ns. pikamitta, 48 +24 tunnin jaksotuksella, minkä vuoksi mitataan sen hetken keskiarvo, jolla saadaan suuntaa antava tieto pitoisuuksien määrästä. Pikamittaus myös nopea tapa tapaa, onko esim. laatan tai kellari kerroksen päällä tehtävän remontin yhteydessä erikseen panostaa samalla radonkaasun torjuntaan. Virallisia mittauksia teemme STUK:n mittauspurkkeja käyttöä 2 - 3 kk:n ajalla. Lisätietoja STUKista .

Teemme kokonaisvaltaisesti radonkorjaukset, olivatpa ne sitten tiivistyksiä, korvausilmareittien tekoa, radonkaivojen tai radon imupisteiden rakentamista. Radonimupisteitä voidaan rakentaa sisältä, ulkoa tai maan alta. Maan alla joissakin pyytää kiinteistön salaojaputkia, jos putkisto on "kuiva". Salaojaputkiston toimivuuden ylläpito on tärkeä osa myös kiinteistön kuivanapidossa. Palveluumme sisältää oheistyöt, kuten koteloinnit, maalaamiset, putki- ja sähkötyöt.

Asennustapoja ja -paikkoja on lukuisia, on ammattitaitoinen suunnittelija pystyy hallitsemaan sopivamman. Vain yhtä "parasta" asennustapaa tai konetta ei ole! Vaihtoehtoja radonkaasun koneelliseen siirtämiseen on, esim. imu- tai puhallinlaite. Laite asentaan ulkokatolle, katon alle tai maan alle, jne. Poistokaasu vaatii suojaetäisyyden, ei esim. tuuletusikkunan tai tuloilman lähelle. Laitteen pääyhtiöissä ensisijaisesti 24 h sähkön kautta, erillissopimuksella asunnon mittarista, esim. takamittarin kautta. Omakotitalossa voi ottaa lähimmän sähköpisteen kautta. Vaihtoehtoja on useita.

Ensiapua on jo se, että tuuletusta parannetaan säätöventiileillä ja lattiarakoja sekä putkiläpiä tilkitään. Sitten esim. pikamittauksella pitoisuudet, jonka jälkeen päätös "varsinaisesta" radonkaasun pitoisuuden alentamiskorjauksesta.

 • Onko tarkoituksenne myydä tai ostaa asunto?
  Mittauksella saat tiedon radon­pitoisuudesta.
 • Onko edellisestä mittauksesta yli 10 vuotta?
  Maaperässä ja olosuhteissa on voinut tulla muutoksia.
 • Onko tarkoituksenne remontoida välittömästi maan päällä olevia tiloja?
  Remontointi voi muuttaa kaasun reittejä.
 • Onko laitteet rikki?
  Teemme radonjärjestelmän korjauksia ja uusimisia.
 • Jos ei mittauksia ole koskaan tehty – on aika tehdä ne nyt!